Wickie og Kembo kull

Valper etter Wickie (Napada’s Wonderful Mermaid) og Kembo (Kalexas Loch Cirian) f. 13.oktober 22 er leveringsklare 9.desember 22. Vi har 3 ledige hannvalper til salgs.