Om oss

Jeg heter Gunbjørg Bjørneboe og holder til på slektsgården Bjørnebo i bymarka i Arendal. Jeg er utdannet sykepleier og uroterapeut og jobber på kirurgisk poliklinikk ved Sørlandet sykehus Arendal. Interesse for hund har alltid vært til stede og i 1990 fikk jeg min første flatcoated retiever. I 1997 startet jeg som oppdretter etter å ha gått diverse kurs om avl og oppdrett og tatt instruktørutdannelse hos Åsta Ahlbom på valp og valpeutvikling. Interessen for rasen har bare blitt større etter som en får mer erfaring og en blir mer ydmyk med årene for at en får være med å forvalte denne flotte rasen.

I 2007 kom Tove Haaland med i oppdrettet.